SPF, DKIM, DMARC

SPF, DKIM และ DMARC คือเครื่องมืออะไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง?

SPF, DKIM และ DMARC คือเครื่องมืออะไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง?

.entry-header{display: none!important;}

ภายในไม่กี่วินาทีมีอีเมลเป็นจำนวนมากกว่า 3,500 ฉบับที่ถูกจัดเป็นSpam หนึ่งในวิธีการการโจรกรรมทางอีเมล ที่เรียกว่าการฟิชชิง ซึ่งเป็นการพยายามหลอกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลภายในอีเมล โดยการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น

read more

ปรับความเข้าใจกันเถอะEmail Marketing VS Spam mail

ว่ากันด้วยเรื่องของการรับส่งอีเมล หรือการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดออนไลน์มักใช้ Email Marketing เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าออนไลน์ให้มากเพิ่มขึ้น โดยเทคนิคแล้วจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เสนอโปรโมชั่นต่างๆ อัพเดทข่าวสารดีๆส่งไปยังลูกค้าสม่ำเสมอ เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในตัวของลูกค้า ทั้งนี้จะทำให้ลูกค้ามีการจดจำแบรนด์ของเราได้มากขึ้น  ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจในการรับข่าวสารของลูกค้าเองด้วย แต่ก็จะมีบางกลุ่มธุรกิจที่เลือกทำการตลาดแบบ Spam mail คือจะส่งข้อมูลไปแบบมั่วๆ ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้รับสาร ทำลายความเชื่อมั่นของผู้รับ แล้วยังทำให้ภาพลักษณ์ของการทำ Email Marketing เสียหายอีกด้วย

read more