อังกฤษในวันที่เมฆน้อย แดดแรง แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดของปี

อังกฤษเป็นประเทศที่จริงจังกับการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มาแปรเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าในครัวเรือน โดยถ้าอากาศร้อน ก็มีจำนวนคนใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และตัวเลขล่าสุดนี้สามารถทำลายสถิติเดิมเมื่อเดือนที่แล้วที่ 8.49 กิกะวัตต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานั้นถือเป็นวันที่ร้อนมากที่สุด ประกอบกับเป็นวันที่มีเมฆน้อย อุณหภูมิสูงถึง 28 องศา ตอนเวลาประมาณบ่ายโมง โดยข้อมูลจาก Solar Trade Association ระบุว่าอังกฤษได้ติดตั้งแผงโซลาร์ที่สามารถผลอตพลังงานไฟฟ้าได้ 12.1 กิกะวัตต์ จ่ายไฟให้ได้ 3.8 ล้านครัวเรือนเลยทีเดียว